Beslisboom methodieken bij afweging en keuze energietransitie

In juli 2021 stelden de gemeenteraden, de Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen in alle energieregio’s de uitkomsten van de RES 1.0 vast. Daarna is het aan gemeenten om de plannen stap voor stap te realiseren. Dit begint met het opnemen van de uitkomsten van de RES 1.0 in het omgevingsbeleid. Bijvoorbeeld door het opnemen van specifieke zoekgebieden voor zonne- of windenergie in het beleid. Vervolgens start het proces van het verder uitwerken van de plannen en het maken van afwegingen. Decisio ontwikkelde een beslisboom waarmee overheden bepalen welke methode hen helpt om afwegingen voor zonne- en windenergie inzichtelijk te maken.

Lokale belangen

Welke belangen kom je als bevoegd gezag eigenlijk allemaal tegen als je naar een specifieke locatie voor zonne- of windenergie kijkt? Bewoners hebben bepaalde wensen die vaak betrekking hebben op het zo min mogelijk verstoren van hun woonomgeving. Overlast van het geluid van windturbines en verstoring van het uitzicht zijn veelgehoorde argumenten waarom bewoners ‘tegen’ duurzame energie zijn. Althans, als het te dicht in hun buurt komt.

Uiteenlopende afwegingen energietransitie nodig

Naast lokale belangen zijn er meer afwegingen en keuzes nodig. Wat is bijvoorbeeld het effect van zonne- en windenergie op natuur en ecologie? En, zijn er aansluitmogelijkheden op het elektriciteitsnet in de buurt en is er ook voldoende capaciteit op het net? Kan een windturbine beter op landbouwgrond of toch in een recreatiegebied? En, welke kosten ben je bereid te accepteren? Want let op; de keuze voor de laagste kosten is niet altijd de oplossing waar de maatschappij de meeste waarde aan hecht.

Beslisboom energietransitie: hoe breng je afwegingen en keuzes helder in beeld?

Decisio is ervan overtuigd dat het in beeld brengen van de afwegingen bij zonne- en windenergie helpt bij het maken en onderbouwen van keuzes door de overheid. Maar hoe doe je dat dan? Decisio hanteert daar verschillende methodes voor. Wilt u meer weten over financiële effecten of economische effecten? Dan kan een businesscase of economische impactstudie uitkomst bieden. Of wilt u juist inzicht in de maatschappelijke effecten? Dan is een MKBA de juiste tool. Decisio biedt een beslisboom aan om te helpen bij de keuze voor de juiste afwegingsmethodiek. Nieuwsgierig? Meer informatie over de beslisboom vindt u hier.