Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart

Ministers zijn wettelijk verplicht om het beleid dat valt onder hun begroting periodiek door te lichten: de zogenaamde ‘beleidsdoorlichting’ volgens de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). Decisio heeft in dit kader, in opdracht van het ministerie IenM, een doorlichting uitgevoerd van Beleidsartikel 17; het artikel Luchtvaart.

Centrale vragen beleidsdoorlichting

In de doorlichting is door Decisio de beleidsperiode 2009-2015 nader beschouwd. Hiervoor is in de beleidsdoorlichting vervolgens antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • In welke mate draagt het beleid en de daarbij ingezette beleidsinstrumenten bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen?
  • Wat is de relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid?
  • Hoe kunnen de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid verhoogd worden?
  • Hoe veranderen de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid als er twintig procent minder of twintig procent meer middelen beschikbaar zijn?

Raadpleeg de beleidsdoorlichting

Eind 2017 heeft de minister van IenW de beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart aangeboden aan de Tweede Kamer. De beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart kunt u hier raadplegen.

Decisio: evaluaties en beleidsdoorlichtingen

Onderzoeksbureau verrichtte uiteenlopende evaluaties van beleid en programma’s en beleidsdoorlichtingen. Voor meer informatie over onze expertise en ervaring met evaluaties en beleidsdoorlichtingen treft u aan op ‘Evaluaties‘.