Analyse bezoekersaantallen Giro Gelderland 2016

Van donderdag 5 mei tot en met zondag 8 mei 2016 kleurde Gelderland roze vanwege de start van de Giro d’Italia in Gelderland. Niet eerder vond in Gelderland de start van een grote internationale wielerronde plaats.

Giro Gelderland trok in vier dagen tijd 482.500 dagbezoeken. Daarvan waren 126.500 additioneel voor Gelderland, oftewel van mensen van buiten Gelderland die speciaal voor de Girostart waren gekomen.

Op de dag van de ploegenpresentatie in Apeldoorn waren 34.000 bezoekers aanwezig, waarvan een groot deel ook voor side-events. De eerste etappe (tijdrit) trok 114.500 bezoekers naar Apeldoorn en op de tweede en derde etappe kwamen in totaal respectievelijk 133.000 en 201.000 bezoekers af. De Girostart in Arnhem trok in totaal 61.000 bezoeken en Nijmegen 41.500. Ongeveer tweederde van alle bezoeken was van Gelderlanders en ongeveer een kwart kwam uit de rest van Nederland. De overige 42.500 bezoeken werden gemaakt door buitenlanders, voornamelijk Italianen, Belgen en Duitsers.
analyse-bezoekersaantallen-tabel

Evaluatie Giro Gelderland 2016

Van de start van de 99ste Giro d’Italia in Gelderland is een evaluatie uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland en de gemeenten Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Het evaluatierapport is samengesteld door onderzoekers van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Decisio leverde een bijdrage aan de evaluatie door de analyse van de bezoekersaantallen van het evenement. Het onderzoeksrapport ‘Evaluatie Giro Gelderland 2016’ is openbaar beschikbaar.

Analyse bezoekersaantallen

Voor de evaluatie van de Giro Gelderland 2016 was Decisio verantwoordelijk voor de raming van het aantal bezoekers aan de ploegenpresentatie in Apeldoorn en de eerste drie etappes van de Giro. Deze zijn gemaakt op basis van mobiele telefoondata en enquêtes die zijn afgenomen tijdens het evenement. Daarbij is ook gekeken naar het aantal additionele bezoeken
voor Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en heel Gelderland.

Aantal bezoekers bepalen aan de hand van mobiele telefoondata

Het gebruik van mobiele telefoons maakt het mogelijk om aan de hand van geanonimiseerde, mobiele telefoniegegevens bezoekers te tellen en herkomsten van deze bezoekers te bepalen. Gedurende de dag maakt een mobiele telefoon (door het gebruik ervan: bellen, SMS, gebruik van apps etc.) tientallen keren contact met de dichtstbijzijnde telefoonmast. Tijdens dit contactmoment wordt de geografische locatie van de mobiele telefoon (en zijn gebruiker) vastgelegd. Voor de toepassing van mobiele telefoondata in de analyse van bezoekersaantallen werkt Decisio samen met Mezuro.

Mezuro analyseert dagelijks de data uit het mobiele telefoonnetwerk van Vodafone en daarmee dus de bewegingen van miljoenen mobiele telefoongebruikers. Zo ontstaat, landelijk en 365 dagen per jaar, een patroon van herkomst(en) en bestemming(en) van Nederlandse en buitenlandse mobiele telefoongebruikers van Vodafone. Deze informatie wordt door Mezuro vervolgens opgehoogd met zogenaamde ‘ophoogfactoren’ om tot een representatief beeld voor alle Nederlanders te komen.