Amsterdam bezoeken, Holland zien: analyses met mobiele telefoondata

Welke toeristen in Amsterdam doen een dagje Zandvoort en vice versa? Hoeveel mensen die werken in Amsterdam, doen daarna nog een avondje Zandvoort? Lukt het de buitenlanders die in stad verblijven te spreiden over de regio en hoe verschilt dit per nationaliteit? Waar gaan toeristen in Zandvoort heen met slecht weer? Welke evenementen trekken de meeste bezoekers?
De provincie Noord-Holland en de gemeenten Zandvoort en Amsterdam startten een gezamenlijke pilot waarbij Decisio is gevraagd om te onderzoeken welke meerwaarde mobiele telefoondata biedt bij het beeld van verplaatsingsstromen van dag- en verblijfsbezoekers.

Amsterdam Beach

De drukte in de stad neemt toe en toeristen, bewoners en werkenden maken gebruik van dezelfde ruimte. Amsterdam wil de drukte spreiden, onder andere door toeristen te verleiden om ook de regio te bezoeken als onderdeel van de campagne ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’. Zandvoort als ‘Amsterdam Beach’ is één van de gemeente die deelneemt aan deze campagne. Inzicht in bezoekersstromen van, naar en in het bijzonder tussen Amsterdam en Zandvoort, helpen om beleid aan te scherpen en effecten in beeld te brengen.

Verplaatsingsgedrag bezoekers

Met mobiele telefoondata is er 365 dagen per jaar beschikking over het verplaatsingsgedrag van verschillende typen bezoekers. Decisio monitort met deze data het aantal bezoekers en analyseert het effect van vakantieperioden en het weer. Tevens kijken we naar de effecten van publiciteitscampagnes en evenementen op bezoekersaantallen en de herkomst van bezoekers.

In de pilot beantwoorden we voor de maanden februari, mei en augustus 2016 zoveel mogelijk beleidsrelevante vragen op basis van de telefoondata, waarna we bekijken welke lessen we daaruit kunnen leren. We verwachten eind 2016 / begin 2017 de resultaten te presenteren.