Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Economische inventarisatie van waterrecreatie en -toerisme in de provincie Noord-Holland

Economische inventarisatie van waterrecreatie en -toerisme in de provincie Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland is van oudsher nauw verbonden met het water en heeft onder meer een cruciale rol gespeeld bij de ontwikkeling van Nederland als zeevarende natie. Gelet op het omvangrijke wateroppervlakte zowel in als rondom de provincie, zijn er van oudsher in de provincie veel watergebonden activiteiten ontplooid. Het betreft hier niet alleen de nautische maakindustrie (scheeps- en jachtbouw), de (zee)havens, marine en de visserij, maar ook allerlei vormen van waterrecreatie en –toerisme die veel economische kansen en groeimogelijkheden betekenen voor de ondernemers in de provincie. In opdracht van de provincie Noord-Holland voerde Decisio een economische inventarisatie uit voor waterrecreatie en -toerisme in Noord-Holland.

Onderzoek

De afgelopen jaren heeft de provincie verschillende activiteiten ontplooid om de watersportvoorzieningen in de regio te verbeteren; door bijvoorbeeld te investeren in bestaande vaarroutes en ligplaatscapaciteit in jachthavens en de regio aantrekkelijk te maken voor riviercruise- en (motor)chartervaartschepen. Instrumenten hiervoor waren de agenda’s Recreatie en Toerisme (2004 -2007 en 2008 – 2011) en het programma Water als Economische Drager (WED).

Ook de komende jaren wil de provincie zich blijven inzetten om een voorname watersportprovincie van Nederland te blijven, zoals onder meer blijkt uit de ambities in het Coalitieakkoord 2011 – 2015. Verder heeft de watersportsector als beleidsthema een prominente plek in de Nieuwe Economische Agenda 2012-2015.

In dit onderzoek is de markt voor waterrecreatie en -toerisme in kaart gebracht. Het onderzoek richtte
zich op zeecruises, riviercruises, jachthavens, chartervaart, motorboot- en zeilbootvaart, watersporten en de ‘kleine’ recreatievaart zoals kanovaren, sloepvaren etc. In het onderzoek zijn onder meer economische analyses uitgevoerd van bestedingen, banen en omzetten. Verder zijn beleids-, stakeholder- en SWOT-analyses uitgevoerd. De economische impact van waterrecreatie en –toerisme is berekend aan de hand van ervaringscijfers uit de sector.

Download het rapport

Deze marktstudie is uitgevoerd door Decisio in opdracht van de provincie Noord-Holland. Download hier het rapport.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Gerwin van der Meulen via 020-6700562 of g.vandermeulen[at]decisio.nl.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.