Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Projecten Mobiliteit & Infrastructuur

Toekomstvisie voor de Brabantse kanalen

Toekomstvisie voor de Brabantse kanalen Het gebruik van de Brabantse kanalen is, net als de gehele binnenvaartsector, de laatste decennia sterk veranderd. Daarbij wordt ook steeds multimodaler gewerkt: water, weg en spoor kunnen niet meer

Lees verder

MKBA Ring Utrecht

MKBA Ring Utrecht In het project Ring Utrecht zijn uiteenlopende maatregelen onderzocht om de knelpunten op het gebied van bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid en leefbaarheid op te lossen. In 2010 hebben Rijk, provincie en gemeente een voorkeursalternatief

Lees verder

Maatschappelijke kosten en baten van de fiets

De maatschappelijke kosten en baten van de fiets; een quick-scan In de MKBA Fiets was de centrale vraag of de OEI methodiek ook voor fietsprojecten toepasbaar is. In het project zijn veel kengetallen verzameld, die

Lees verder

Inventarisatie fietsparkeren bij NS-stations in Amsterdam

Inventarisatie fietsparkeren bij 10 NS-stations in Amsterdam Op het gebied van fietsparkeren heeft Decisio, samen met VINU en op basis van de gezamenlijk ontwikkelde methodiek en procesaanpak voor geïntegreerde en innovatieve oplossingen voor fietsparkeren, een

Lees verder

Quick scan fietsparkeermaatregelen Leiden

Quick scan fietsparkeermaatregelen Leiden In opdracht van de gemeente Leiden heeft de combinatie VINU en Decisio in 2011 een inventarisatie van de fietsparkeerproblematiek op Leiden Centraal station uitgevoerd en een voorstel voor de aanpak van

Lees verder

MKBA snelfietsroute Cuijk – Mook – Nijmegen

MKBA snelfietsroute Cuijk – Mook – Nijmegen Het gebied ten zuiden van Nijmegen kent een toenemende druk op de weginfrastructuur en het openbaar vervoer, vooral tijdens de spits. De fiets kan een aantrekkelijk alternatief vormen

Lees verder

Verkenning snelfietsroutes in de regio Arnhem – Nijmegen

Verkenning snelfietsroutes in de regio Arnhem – Nijmegen De autobereikbaarheid van verschillende gebieden in de regio Arnhem staat vooral tijdens de spits regelmatig onder druk. Dit wordt versterkt door geplande woningbouwontwikkelingen en nieuwe bedrijventerreinen. Goede

Lees verder

Verkenning van effecten van werken aan de weg: Amsteldijk

Verkenning effecten werken aan de weg: Amsteldijk In opdracht van gemeente Amsterdam (Bureau Stadsregie) heeft Decisio een verkenning uitgevoerd van de economische effecten bij werken aan de weg. De analyse is uitgevoerd aan de hand

Lees verder

MKBA spoorlijn Breda – Utrecht

MKBA spoorlijn Breda – Utrecht In het fijnmazige spoornetwerk van Nederland is er, vanuit het netwerk gezien, een opvallende ontbrekende schakel tussen Breda en Utrecht. Reizigers die met de trein tussen deze twee steden willen

Lees verder

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.