Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Maatschappelijke kosten en baten van de fiets

De maatschappelijke kosten en baten van de fiets; een quick-scan

In de MKBA Fiets was de centrale vraag of de OEI methodiek ook voor fietsprojecten toepasbaar is. In het project zijn veel kengetallen verzameld, die op waarde zijn beoordeeld door een expertwerkgroep. Van drie praktijkcases is vervolgens een MKBA gemaakt. Een fietsbrug, fietsparkeervoorziening bij stations en van de modal shift van auto en bus naar de fiets. de MKBA is door Decisio uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Rol in de besluitvorming

Conclusie was dat de MKBA ook voor fietsprojecten zeer bruikbaar is, ook al zijn er vraagtekens over verschillende effecten. Inmiddels worden de ontwikkelde kengetallen voor andere fietsprojecten gebruikt, zoals de snelfietsroute Cuijk Nijmegen.

Belangrijkste leerpunten van deze MKBA

De belangrijkste leerpunten van deze MKBA zijn:

  • Ook voor fietsprojecten zijn MKBA’s nuttig en toepasbaar
  • In een MKBA komen alle positieve effecten van fietsen (bijvoorbeeld ook gezondheid en milieu) tot uiting. Fietsprojecten lijken qua maatschappelijk rendement vaak goed te scoren
  • Ook voor het zoeken naar kosteneffectieve alternatieven voor investeringen in weg of OV kan deze MKBA inzichten bieden

Download het rapport

De maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) van de fiets is uitgevoerd door Decisio in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Download hier het rapport.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Kees van Ommeren via 020-6700562 of c.vanommeren[at]decisio.nl.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.