Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Economische effecten verhoging btw-tarief op bloemisten

Verhoging btw-tarief van 6 procent naar 9 procent

economische effecten
In Nederland geldt sinds 1975 het lage btw-tarief van 6 procent op sierteeltproducten. De Nederlandse regering overweegt dit lage tarief te verhogen naar 9 procent. Dit zou zorgen voor hogere belastinginkomsten en een vereenvoudiging van de btw-regelingen. In de huidige plannen wordt daarbij verondersteld dat een verlaging van de inkomstenbelasting moet zorgen voor een stijging in het besteedbaar inkomen van consumenten waardoor het effect op de totale bestedingen volgens het kabinet beperkt blijft.

Economische effecten op omzet en werkgelegenheid

Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW), brancheorganisatie van 3.000 bloemisten, vreest dat een stijging in het btw-tarief zal zorgen voor een daling in de omzet en werkgelegenheid bij bloemisten. Zij hebben Decisio daarom gevraagd om de economische effecten van de btw-verhoging in beeld te brengen. Uit ons onderzoek blijkt dat de vrees van VBW terecht is. De verhoging van het lage btw-tarief zal zorgen voor een daling van de omzet bij Nederlandse bloemisten en toeleveranciers van 52 miljoen euro (= ca. 3%) en een daling in de werkgelegenheid van 415 banen (260 fte) (= ca. 3%). De verlaging van de inkomensbelasting zal deze negatieve effecten zeker op de korte termijn niet voldoende compenseren.

Effect op laagste inkomensgroep

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de laagste 20% inkomensgroep extra gevoelig is voor prijsverschuivingen van bloemen en planten en voor veranderingen in het inkomen. Uit de berekeningen blijkt dat deze groep mensen graag bloemen wil kopen (hoge inkomenselasticiteit), maar dit slechts beperkt doet vanwege de prijs (hoge prijselasticiteit). Zij veranderen hun koopgedrag dus relatief sterk en worden het meest getroffen door de aanpassingen in het belastingsysteem.

Effect op bloemisten in laagste omzetklasse

Bloemisten in de laagste omzetklasse (15% van de markt) krijgen te maken met een daling van hun inkomen van circa acht procent. Omdat het inkomen van deze groep nu vaak al minimaal is (iets boven het minimumloon) is het aannemelijk dat een belangrijk deel van deze bloemisten de zaak zal (moeten) sluiten. Dit heeft uiteraard effect op de ondernemers die het betreft, maar ook op hun klanten, en op het voorzieningenniveau in kleinere kernen.

Meer informatie

Het rapport kunt u hier bekijken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lilian Tilburgs,l.tilburgs[at]decisio.nl of Kees van Ommeren, c.vanommeren[at]decisio.nl of via telefoonnummer 020-6700562.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.