Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Evaluatie subsidierelatie gemeente en Compaen

evaluatie subsidierelatieIn opdracht van de Ommelander Rekenkamer heeft Decisio onderzocht hoe de gemeente Veendam welzijnsinstelling Compaen stuurt en welke ontwikkelingen daarin zichtbaar zijn. Kernvraag daarbij was in welke mate de gemeente greep heeft op de effectiviteit en efficiëntie van de bestede middelen en welke verbeteringsmogelijkheden er zijn voor de toekomst.

Aanpak evaluatie subsidierelatie

De gerapporteerde bevindingen en conclusies zijn mede gebaseerd op de analyse van een groot aantal documenten en op gesprekken met direct betrokkenen bij zowel de gemeente als bij Compaen.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Menno de Pater via 020-6700562 of m.depater[at]decisio.nl.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.