Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Projecten Markt & Overheid

Regeldruk subsidieregelingen Uniform Subsidiekader in verhouding ontvangen subsidiebedrag

regeldruk

Regeldruk subsidieregelingen onder het Uniform Subsidiekader (USK) in verhouding met ontvangen subsidiebedrag Subsidieontvangers vinden in de regel de inspanning die zij moeten leveren om een subsidie te ontvangen hoog. Wordt echter gevraagd of deze inspanning

Lees verder

Gevolgen van alternatieve btw-heffing op voedingsmiddelen

Gevolgen van alternatieve btw-heffing op voedingsmiddelen In de kabinetsbrief ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’ van september 2014 heeft staatssecretaris Wiebes een brede herziening van het belastingstelsel aangekondigd. Een van de belangrijkste onderdelen van het plan

Lees verder

Economische monitor FNLI

Economische monitor: ‘Grote belang van de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie in perspectief’ Met een productieaandeel van 21 procent is de V&G-industrie de grootste industriële sector in Nederland en met 472.000 direct en indirecte banen ook

Lees verder

Beleidsdoorlichting waterkwaliteit

beleidsdoorlichting

Beleidsdoorlichting Waterkwaliteit Ingenieursbureau Tauw en economisch onderzoeksbureau Decisio werken samen aan de beleidsdoorlichting Waterkwaliteit (Rijksbegroting XII Infrastructuur en Milieu, Artikel 12) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Aanleiding tot beleidsdoorlichting Waterkwaliteit Artikel

Lees verder

Belevingsonderzoek interbestuurlijke verhoudingen

Belevingsonderzoek interbestuurlijke verhoudingen Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoekt sinds 2006 elke twee jaar hoe de interbestuurlijke verhoudingen worden beleefd door mensen werkzaam bij het Rijk, de provincies, de gemeenten en sinds

Lees verder

Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek

Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde onlangs het rapport ‘Monitor Publiek gefinancierd Energieonderzoek 2013’. De monitor brengt alle publieke geldstromen voor energie-innovatie in 2013 in beeld. Ook thema’s en trends

Lees verder

Evaluatie subsidieregeling ‘Kleine Infrastructuur’

Evaluatie subsidieregeling ‘Kleine Infrastructuur’ Provincie Noord-Holland Onderzoeksbureau Decisio heeft, in samenwerking met Goudappel Coffeng, de evaluatie subsidieregeling ‘Kleine Infrastructuur’ uitgevoerd voor de periode 2007 – 2012. Deze evaluatie is opgesteld in opdracht van de provincie

Lees verder

Evaluatie Regionaal Economisch Beleid Overijssel

Vlag provincie Overijssel

Tussentijdse evaluatie Regionaal Economisch Beleid 2012-2015 Overijssel Samen met verkeer en vervoer, ruimte, natuur en water wordt economie sinds 2011 tot de kerntaken van provincies gerekend. In februari 2012 geeft de provincie Overijssel met het

Lees verder

Evaluatie economisch beleid gemeente Vlissingen

Evaluatie economisch beleid gemeente Vlissingen Decisio en BEA hebben een analyse uitgevoerd van de efficiëntie en effectiviteit van het gemeentelijke economische beleid. In deze beleidsevaluatie kwamen de volgende kernvragen aan bod: Welk beleid kent Vlissingen

Lees verder

Evaluatie Masterplan Noordzeekanaalgebied

Evaluatie Masterplan Noordzeekanaalgebied Sinds 1995 werken de provincie Noord-Holland, de gemeenten en het regionale bedrijfsleven in het Noord-zeekanaalgebied samen in het Masterplan Noordzeekanaalgebied. In 2010 is deze samenwerking door Decisio geëvalueerd op de vraag of

Lees verder
Pagina 1 van 212

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.