Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Beleidsevaluaties

Expertise: beleidsevaluaties, projectevaluaties …

Evalueren betekent ‘op waarde schatten’. Dus, dat is – in onze ogen – bij beleidsevaluaties niet alleen kijken of beleid of een project goed is uitgevoerd, maar vooral ook inzichtelijk maken wat de (maatschappelijke) effecten zijn geweest. En vervolgens, wat een overheid of projectorganisatie daarvan uit de beleidsevaluaties kan leren voor de toekomst. Door de jaren heen heeft economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio ruime ervaring opgedaan met:

 • Beleidsevaluaties
 • Projectevaluaties
 • Programma-evaluaties
 • Evaluaties van subsidieregelingen
 • Evaluaties van masterplannen

Evalueren om te leren

De wijze van evalueren van terug- en vooruitkijken én wat we daarvan kunnen leren is een insteek waar we goed in zijn en waar we ons prettig bij voelen bij Decisio. Altijd op zoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve feiten en betekenis van beleid; met gevoel voor belangen en affiniteit met bestuur en beleid.

Ruime ervaring met evaluaties op uiteenlopende beleidsterreinen

Economisch onderzoeksbureau Decisio heeft door de jaren heen ruime ervaring opgedaan met beleidsevaluaties, project- en programma-evaluaties en evaluaties van subsidieregelingen en masterplannen. Onze kennis en expertise van evaluaties is opgedaan binnen vele, uiteenlopende beleidsterreinen, zoals:

 • Regionaal-economisch beleid overheden
 • Elektrisch vervoer
 • Water
 • Natuur en milieu
 • Landbouw
 • Infrastructuur
 • Haven- en gebiedsontwikkeling
 • Luchtvaart

Het evaluatieproces

De wijze waarop wij onze beleidsevaluaties uitvoeren is uiteraard sterk afhankelijk van het onderwerp, de Beleidsevaluatiesreikwijdte en vervolgtraject (proces na de evaluatie). Echter, in het algemeen geldt dat een evaluatie door economisch onderzoeksbureau Decisio de volgende onderdelen kent:

 • Beleidsreconstructie: herleiden waarom beleid, project, programma, subsidie of masterplan is opgesteld/gestart om inzicht te krijgen in beoogde (maatschappelijke) effecten en doelen van beleid, project, programma, subsidie of masterplan. Een beleidsreconstructie levert in beleidsevaluaties ook een handzaam normkader op dat als fundament dient voor het vervolg van de evaluatie.
 • Onderzoek naar ingezette instrumenten, (uitgevoerde) activiteiten en middelen (waaronder bijvoorbeeld subsidies): deze stap in het evaluatieproces moet inzicht bieden in welke instrumenten, activiteiten en middelen zijn ingezet om bijvoorbeeld beleid, project of programma te realiseren.
 • Onderzoek naar resultaten van beleid, project of programma: deze stap leidt tot een beeld van wat beleid, een project of programma feitelijk aan concrete resultaten heeft opgeleverd.
 • Onderzoek naar de effecten van het gevoerde beleid, project of programma: naast de resultaten van beleid is het ook van belang inzicht te bieden in de effecten die de resultaten hebben voortgebracht.
 • Beoordeling van mate van doeltreffendheid en doelmatigheid: het gaat hierbij om de vraag hoe de gesignaleerde effecten zich verhouden tot beoogde effecten en doelen waarvoor het beleid, het project of programma in het leven was geroepen. Belangrijkste insteek hierbij is de vraag wat we uit de evaluatie kunnen leren voor de nabije toekomst; veelal verwoord in concrete aanbevelingen.

Decisio evaluatie-expertise

Decisio is door de jaren heen verantwoordelijk (geweest) voor de uitvoering van diverse beleidsevaluaties, project- en programma-evaluaties en evaluaties van subsidieregelingen en masterplannen. Enkele voorbeelden van door Decisio uitgevoerde evaluaties zijn:

Meer informatie over beleidsevaluaties …

Voor meer informatie over de uitvoering van beleidsevaluaties, project- en programma-evaluaties of evaluaties van subsidieregelingen en masterplannen neemt u contact op met Gerwin van der Meulen via 020 – 670 05 62 of g.vandermeulen[at]decisio.nl.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.