Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Nieuwsblog

Fiets levert Utrecht 250 miljoen op

Fiets levert Utrecht 250 miljoen op De fiets levert Utrecht jaarlijks 250 miljoen euro aan maatschappelijke baten op. De stad zou dat bedrag kwijt zijn aan onder meer zorg, luchtkwaliteitsmaatregelen en vertragingen in het verkeer

Lees verder

Investeren in fietsen in de stad: hoog rendement!

20 procent groei in fietsen in de stad: de maatschappelijke baten Tour de Force (een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten) wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met

Lees verder

Decisio e.a. ondertekenen nieuwe raamovereenkomst beleidsadvies provincie Noord-Holland

Decisio e.a. ondertekenen nieuwe raamovereenkomst beleidsadvies provincie Noord-Holland De samenwerkingspartners Goudappel Coffeng / APPM / Decisio / Tauw ondertekenden op 13 december 2016 de nieuwe raamovereenkomst voor beleidsadviesdiensten met de provincie Noord-Holland. Na het vorige

Lees verder

Monitor: ondernemers in de Nederlandse ITS sector positief gestemd!

Ondernemers in de Nederlandse ITS sector positief gestemd! Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Connecting Mobility voeren gezamenlijk met het ITS bedrijfsleven (Intelligente Transport Systemen) het programma ‘Beter geïnformeerd op weg’ uit. In dit

Lees verder

Regeldruk subsidieregelingen Uniform Subsidiekader in verhouding ontvangen subsidiebedrag

regeldruk

Regeldruk subsidieregelingen onder het Uniform Subsidiekader (USK) in verhouding met ontvangen subsidiebedrag Subsidieontvangers vinden in de regel de inspanning die zij moeten leveren om een subsidie te ontvangen hoog. Wordt echter gevraagd of deze inspanning

Lees verder

Economische impact analyse: ruimtevaart Nederland

economische impact analyse

Ruimtevaart in Nederland: kleine sector met groot maatschappelijk belang Nederland participeert al sinds de oprichting van ESA in het Europese ruimtevaartbeleid. Daarbij gaat het vooral om het in de ruimte brengen van satellieten die verschillende

Lees verder

Leidraad MKBA: betere afwegingen door het waterschap

leidraad mkba

Leidraad MKBA: betere afwegingen door het waterschap Waterschappen werken aan de bescherming van het land tegen het water en tegen wateroverlast en watertekort. Ook zorgen ze voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen.

Lees verder

Reiskosten spelen cruciale rol in vervoerwijzekeuze studenten

Reisgedrag studenten veranderen met behulp van prijsprikkels Studenten vormen een derde van alle reizigers in het openbaar vervoer. Door landelijk toenemend ov-gebruik zitten veel verbindingen tijdens spitsuren (te) vol, stijgen de kosten van de OV-studentenkaart

Lees verder

Position Paper Elektrisch Vervoer

Position Paper Elektrisch Vervoer Sinds 2012 stimuleert het projectbureau MRA-Elektrisch (MRA-E) elektrisch vervoer in het gebied dat de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht bestrijkt. Om de ontwikkeling van elektrisch vervoer en de rol en positie

Lees verder

Analyse bezoekersaantallen Giro Gelderland 2016

analyse bezoekersaantallen

Analyse bezoekersaantallen Giro Gelderland 2016 Van donderdag 5 mei tot en met zondag 8 mei 2016 kleurde Gelderland roze vanwege de start van de Giro d’Italia in Gelderland. Niet eerder vond in Gelderland de start

Lees verder

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.