Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Nieuwsblog

Herkomst en bezoekers Zandvoort in beeld met mobiele telefoondata

Herkomst en bezoekers Zandvoort in beeld met mobiele telefoondata De gemeente Zandvoort schakelde economisch onderzoeks- en adviesbureau Decisio samen met Mezuro in om een betrouwbaar inzicht te krijgen in het aantal bezoekers. De gemeente Zandvoort

Lees verder

Betrokkenen trots op unieke monitor ruimtegebruik Noordzeekanaalgebied

Betrokkenen trots op unieke monitor ruimtegebruik Noordzeekanaalgebied Decisio heeft in de afgelopen periode samen met Urhahn de ruimte-intensiteit op bedrijven- en haventerreinen in beeld gebracht. Op 9 december 2015 is de eerste meting uitgekomen, als

Lees verder

Zeeland wil profiteren van groeimarkt zee- en riviercruise

Zeeland wil profiteren van groeimarkt zee- en riviercruise Als het aan de in 2015 opgerichte Stichting Cruise Toerisme Zeeland ligt, moet het aantal riviercruiseschepen dat Zeeland aandoet over 5 jaar bijna verdubbeld zijn: van 270

Lees verder

Mobiliteit Amsterdammers en bezoekers SAIL 2015 in beeld

Mobiliteit Amsterdammers en bezoekers SAIL 2015 in beeld Amsterdam kampt met de groei van het aantal inwoners en bezoekers. Amsterdam heeft als doel gesteld om de stad leefbaar, gastvrij en aantrekkelijk te houden voor iedereen.

Lees verder

Onderzoek naar opties beheer en exploitatie haven Oudeschild

Investeringsimpuls en effectiever beheer voor haven Oudeschild op Texel De haven van Oudeschild op Texel is een authentieke haven die zeer uiteenlopend wordt gebruikt. De beroepsvisserij is een belangrijke gebruiker, daarnaast zijn er een droogdok

Lees verder

Gevolgen van alternatieve btw-heffing op voedingsmiddelen

Gevolgen van alternatieve btw-heffing op voedingsmiddelen In de kabinetsbrief ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’ van september 2014 heeft staatssecretaris Wiebes een brede herziening van het belastingstelsel aangekondigd. Een van de belangrijkste onderdelen van het plan

Lees verder

Lancering Wikken en Wegen op Dag van Verkeer en Mobiliteit

Wikken en Wegen

Lancering Wikken en Wegen op Dag van Verkeer en Mobiliteit Hoe besteedt u gemeenschapsgeld het beste bij mobiliteitsvraagstukken? Kan hetzelfde effect niet veel goedkoper bereikt worden? De aanpak ‘Wikken en Wegen’ leidt tot een betere,

Lees verder

Economische monitor FNLI gereed

Economische monitor: ‘Grote belang van de Nederlandse Voedings- en genotmiddelenindustrie in perspectief’ Met een productieaandeel van 21 procent is de V&G-industrie de grootste industriële sector in Nederland en met 472.000 direct en indirecte banen ook

Lees verder

Decisio verzorgt workshop ‘Bikenomics’ Fietsstad Symposium

Workshop ‘Bikenomics’ Fietsstad Symposium Tijdens het Fietsstad Symposium, dat op 13 oktober 2015 plaatsvond, verzorgde Decisio een workshop ‘Bikenomics: krachtige economische argumenten voor (grote) investeringen in de fiets’. De presentatie was in handen van Kees

Lees verder

Prioriteit in fietsinvesteringen in Zuid-Holland en MRDH

Prioriteit in fietsinvesteringen in Zuid-Holland en MRDH De provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) hebben al enige tijd een aantal regionale fietsverbindingen in beeld als mogelijke snelfietsroutes. Dit past bij de ambitie

Lees verder

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.