Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Nieuwsblog

GSM data maakt fietsgedrag inzichtelijk

GSM data maakt fietsgedrag inzichtelijk De provincie Gelderland beschikt, net als veel andere regio’s in Nederland, over gebrekkige fietsdata. Met de GSM data van onze partner Mezuro/Vodafone kunnen we het inzicht in het verplaatsingsgedrag van

Lees verder

MKBA light voor vastgoedontwikkeling

MKBA light voor vastgoedontwikkeling Steden zijn continu in ontwikkeling. Dat biedt kansen voor vastgoedontwikkeling. Deze kansen zien is één, ze verzilveren is twee. Het ontwikkelen van vastgoed heeft, in welke vorm dan ook, altijd een

Lees verder

Rapportcijfer samenwerking overheden: 6,4

Samenwerking overheden

Tweejaarlijks onderzoek beleving interbestuurlijke verhoudingen Om de twee jaar laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoek doen naar de beleving van de interbestuurlijke verhoudingen in Nederland. Sinds 2010 voert Decisio dit onderzoek

Lees verder

Positieve effecten elektrisch vervoerbeleid van gemeenten

De gemeente elektrisch In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voerden Decisio en APPM een statistisch onderzoek uit naar de effectiviteit van het elektrisch vervoerbeleid van gemeenten. Daarvoor benaderden we alle Nederlandse gemeenten

Lees verder

Op de fiets in Lima: nationale fietsvisie

Bikenomics in Peru Kees van Ommeren is onlangs, samen met Jeroen Buis van JB Mobility (een uitstekende fietsplanner) naar Peru afgereisd om te helpen het fietsen in Lima op een hoger plan te brengen. Onze

Lees verder

Bezoekersanalyse Giro D’Italia 2016: aantal en herkomst in beeld

bezoekersanalyse

Bezoekersanalyse Giro D’Italia In opdracht van de provincie Gelderland gaat economisch onderzoeksbureau Decisio de bezoekersanalyse uitvoeren van de start van de Giro D’Italia in Nederland. Voor de ploegenpresentatie, de proloog en twee etappes brengt Decisio

Lees verder

Decisio zoekt test cases: wat is waarde van de voetganger?

walkonomics

Voetganger, naast fietser, van belang binnen stedelijke context De voetganger is in stedelijke beleidsvraagstukken in toenemende mate van belang. Onder meer door de positieve effecten die voetgangers hebben op actuele stadsproblematiek zoals congestie, CO2-uitstoot of

Lees verder

Evaluaties: terugkijken om beter beleid te maken

evaluaties

Decisio: uitgebreide ervaring met evaluatiestudies Decisio ontwikkelde zich in de afgelopen periode tot een specialist in evaluatieonderzoek. Evalueren (letterlijk: ‘op waarde schatten’) is voor ons geen doel op zich, maar doe je om ervan te

Lees verder

Fietsparkeren in de wijk vraagt om aandacht

fietsparkeren

Fietsparkeren in de wijk vraagt om aandacht De afgelopen 20 jaar is het fietsgebruik met meer dan 40 procent toegenomen. Dit is merkbaar op de fietspaden, bij stations en in de binnensteden, maar ook in

Lees verder

Hoe beïnvloeden prijsprikkels het reisgedrag van studenten?

ov

Studenten weren uit de spits, of…? Een van de doelstellingen van de invoering van de ov-studentenkaart in 1991 was om het aan belang verliezende openbaar vervoer in Nederland nieuw leven in te blazen. Deze doelstelling

Lees verder

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.