Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Nieuwsblog

‘Zou u betalen voor het parkeren van uw fiets?’

onderzoek waarde fiets

‘Zou u betalen voor het parkeren van uw fiets?’ Honderden geparkeerde fietsen op straat is een herkenbaar beeld in Amsterdam en vele andere steden. De fiets is een belangrijk vervoersmiddel in de stad, het fietsgebruik

Lees verder

Teamuitbreiding: kersverse econome Lilian Tilburgs

Lilian Tilburgs

Teamuitbreiding: kersverse econome Lilian Tilburgs Sinds medio juli 2015 hebben we ons team versterkt met kersverse econome Lilian Tilburgs. Lilian rondde begin 2015 haar studie Economie af aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens haar

Lees verder

Onderzoek bezoekersaantallen evenementen: Hoeveel bezoekers trekt uw evenement?

onderzoek bezoekersaantallen evenementen

Decisio en Sport2B: kennis van onderzoek bezoekersaantallen evenementen Hoeveel bezoekers trekt een evenement? Hoe lang blijven ze? En, leidt een evenement tot lokale overnachtingen? Dergelijke inzichten zijn van grote waarde bij de evaluatie van een

Lees verder

Telefoondata biedt inzicht in regionaal-economische vragen

Telefoondata biedt inzicht in regionaal-economische vragen Big data (waaronder telefoondata) biedt tegenwoordig een schat aan informatie voor het beantwoorden van regionaal-economische vraagstukken. Telefoondata is vollediger en meer gedetailleerd, actueel en goedkoper dan de reguliere methoden/bronnen

Lees verder

Decisio ondersteunt overheid bij beleid luchtvaart en luchthavens

Decisio, To70, SEO en Twynstra Gudde helpen de Nederlandse overheid op het beleidsterrein van luchtvaart en luchthavens Recentelijk is Decisio samen met To70, SEO en Twynstra Gudde geselecteerd om deel te nemen in een raamcontract

Lees verder

Hoe intensief wordt het Noordzeekanaalgebied gebruikt?

Noordzeekanaalgebied

Hoe intensief wordt de ruimte in het Noordzeekanaalgebied gebruikt? In juni 2014 spraken de overheden en havenbeheerders in het Noordzeekanaalgebied af om de ruimte-intensiteit op de bedrijven- en haventerreinen te gaan monitoren. Deze afspraak was

Lees verder

‘Lang leve de fietser’

‘Lang leve de fietser’ Uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlanders gemiddeld een half jaar langer leven dan de niet-fietsende wereldbevolking door hun gewoonte om te fietsen. Ook voorkomt fietsen ongeveer elfduizend

Lees verder

Waar is Decisio nu mee bezig?

Nieuwe onderzoeksopdrachten Decisio is, als economisch onderzoeks- en adviesbureau, op uiteenlopende terreinen zoals infrastuur, regionale economie, recreatie en toerisme en duurzame mobiliteit actief.   Op deze onderzoeksgebieden verrichten we onder meer maatschappelijke kosten- en batenanalyses

Lees verder

Op zoek naar een Decisio rapport: MKBA’s en meer …

Op zoek naar een Decisio rapport: MKBA’s en meer … Decisio | Economisch onderzoek en advies voert een breed scala aan economische onderzoeks- en adviesopdrachten uit, bijvoorbeeld als het gaat om maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s), economische

Lees verder

Big data: meten om te besluiten!

Samenwerking Mezuro en Decisio: meten om te besluiten! Decisio en Mezuro werken samen om big data om te zetten in antwoorden op vraagstukken op het gebied van mobiliteit, recreatie & toerisme, evenementen en gebiedsontwikkeling. Mezuro

Lees verder

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.