Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Nieuwsblog

Telefoondata biedt inzicht in regionaal-economische vragen

Telefoondata biedt inzicht in regionaal-economische vragen Big data (waaronder telefoondata) biedt tegenwoordig een schat aan informatie voor het beantwoorden van regionaal-economische vraagstukken. Telefoondata is vollediger en meer gedetailleerd, actueel en goedkoper dan de reguliere methoden/bronnen

Lees verder

Decisio ondersteunt overheid bij beleid luchtvaart en luchthavens

Decisio, To70, SEO en Twynstra Gudde helpen de Nederlandse overheid op het beleidsterrein van luchtvaart en luchthavens Recentelijk is Decisio samen met To70, SEO en Twynstra Gudde geselecteerd om deel te nemen in een raamcontract

Lees verder

Hoe intensief wordt het Noordzeekanaalgebied gebruikt?

Noordzeekanaalgebied

Hoe intensief wordt de ruimte in het Noordzeekanaalgebied gebruikt? In juni 2014 spraken de overheden en havenbeheerders in het Noordzeekanaalgebied af om de ruimte-intensiteit op de bedrijven- en haventerreinen te gaan monitoren. Deze afspraak was

Lees verder

‘Lang leve de fietser’

‘Lang leve de fietser’ Uit recent onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlanders gemiddeld een half jaar langer leven dan de niet-fietsende wereldbevolking door hun gewoonte om te fietsen. Ook voorkomt fietsen ongeveer elfduizend

Lees verder

Waar is Decisio nu mee bezig?

Nieuwe onderzoeksopdrachten Decisio is, als economisch onderzoeks- en adviesbureau, op uiteenlopende terreinen zoals infrastuur, regionale economie, recreatie en toerisme en duurzame mobiliteit actief.   Op deze onderzoeksgebieden verrichten we onder meer maatschappelijke kosten- en batenanalyses

Lees verder

Op zoek naar een Decisio rapport: MKBA’s en meer …

Op zoek naar een Decisio rapport: MKBA’s en meer … Decisio | Economisch onderzoek en advies voert een breed scala aan economische onderzoeks- en adviesopdrachten uit, bijvoorbeeld als het gaat om maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s), economische

Lees verder

Big data: meten om te besluiten!

Samenwerking Mezuro en Decisio: meten om te besluiten! Decisio en Mezuro werken samen om big data om te zetten in antwoorden op vraagstukken op het gebied van mobiliteit, recreatie & toerisme, evenementen en gebiedsontwikkeling. Mezuro

Lees verder

Team Fresh Force wint Delta Water Award 2014

Team Fresh Force wint Delta Water Award 2014 Op donderdag 29 januari heeft team Fresh Force, een samenwerking van Decisio, Infram en KplusV, de derde editie van de Delta Water Award gewonnen. Het plan om

Lees verder

Big data en toerisme: bezoekers Scheveningen onderzocht

Big data en toerisme: bezoekers Scheveningen onderzocht Decisio onderzoekt momenteel, in samenwerking met Mezuro, het aantal bezoekers van Scheveningen. Big data biedt nieuwe mogelijkheden om 365 dagen per jaar inzicht te geven in bezoekersaantallen en

Lees verder

Aanmoedigingsprijs voor Holland Heritage Hopper

Aanmoedigingsprijs voor Holland Heritage Hopper Daan van Gent en anderen van Decisio hebben op 28 januari 2015 de aanmoedigingsprijs gewonnen voor hun idee de ‘Holland Heritage Hopper’. Met dit idee deden zij mee aan de

Lees verder

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.