Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Evaluatie provisieverbod

Evaluatie provisieverbod

evaluatieOnderzoeks- en adviesbureau Decisio onderzocht, samen met Periscoop Onderzoek en Advies, de effecten van het provisieverbod voor complexe financiële producten. Dit verbod werd in 2013 ingevoerd. Deze evaluatie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën. Het evaluatierapport van Decisio en Periscoop is onlangs gepubliceerd en aan de Tweede Kamer gestuurd.

Decisio en Periscoop voerden het onderzoek uit door deskresearch, gesprekken met vertegenwoordigers van marktpartijen en een enquête onder adviseurs. De gesprekken zijn gebruikt om zicht te krijgen op veranderingen in het gedrag van consumenten en marktpartijen en op het presteren van de markt. De opvattingen over de attitude en het gedrag van consumenten in het evaluatierapport zijn zoals waargenomen door de geraadpleegde marktpartijen. De enquête is, samen met externe databronnen, gebruikt om wat in de gesprekken aan de orde kwam te staven en te kwantificeren.

Download rapport en bijlagen

Het evaluatierapport vindt u op www.rijksoverheid.nl. In het kader van de evaluatie is ook een enquête uitgevoerd. De resultaten van de enquête zijn opgenomen in een bijlage bij het evaluatierapport. Deze bijlage kunt u ook raadplegen via www.rijksoverheid.nl.

Download brief ministerie

De minister van Financiën heeft naar aanleiding van het onderzoek naar het provisieverbod een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. De brief van de minister treft u hier aan.

Meer informatie?

Voor meer info over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Niels Hoefsloot (n.hoefsloot[at]decisio.nl). Telefonisch is hij bereikbaar via 020-6700562. Meer informatie over wat Decisio voor u kan betekenen op het vlak van programma-, project- en beleidsevaluaties verwijzen wij u ook graag naar ‘Decisio en evaluaties’.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.