Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Den Haag effectief met city marketing

Den Haag maakt slogan ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ waar

economische impactDe gemeente Den Haag profileert zich sterk als ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’. Den Haag zet in op het aantrekken van internationale organisaties. Voor de vijfde keer bracht Decisio de economische impact van internationale organisaties in Den Haag in kaart. Hiermee kan Den Haag de ontwikkelingen in deze sector monitoren. Met name de clusters veiligheid en juridisch ontwikkelen zich positief. Daarmee werpt het gemeentelijk beleid zijn vruchten af.

In de afgelopen tien jaar is er een continue groei te zien van het aantal in Den Haag gevestigde internationale organisaties. De banengroei bij internationale organisaties is constant hoger dan de groei van de totale werkgelegenheid in regio Den Haag. De sector lijkt ook minder conjunctuurgevoelig dan de totale Haagse economie en vormt daardoor een stabiele factor voor de Haagse economie.

Economische impact: wat feiten uit het onderzoek

In 2016 waren er 455 internationale organisaties in de regio Den Haag gevestigd. Deze zorgden gezamenlijk voor zo’n 20.400 banen en 2,8 miljard euro aan bestedingen. De inkopen van de international organisaties, de werknemers en bezoekers zorgden daarnaast voor een indirecte werkgelegenheid van 18.100 banen en 3,1 miljard euro aan bestedingen. Deze indirecte banen worden voor het grootste gedeelte door middel- en laagopgeleiden vervult. In totaal leverde het internationale cluster in 2016 ruim 38.500 banen en 5,8 miljard euro aan bestedingen op die niet zouden plaatsvinden als de internationale organisaties hier niet zouden zijn gevestigd.

Bekijk het rapport

Het Decisio onderzoeksrapport ‘Economische impact internationale organisaties, actualisering 2016/2017’ is openbaar. Download hier het rapport. Meer informatie over Den Haag ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’ vindt u hier.

Meer informatie

Voor vragen over de economische impactstudies van Decisio, bijvoorbeeld als het gaat om internationale organisaties, neemt u contact op met Kees van Ommeren (c.vanommeren[at]decisio.nl), of telefonisch via 020-6700562.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.