Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Investeren in fietsen in de stad: hoog rendement!

20 procent groei in fietsen in de stad: de maatschappelijke baten

Tour de Force (een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten) wil dat het aantal fietskilometers in Nederland de komende tien jaar met 20 procent omhoog gaat. Daartoe is de gezamenlijke agenda Fiets 2017 – 2020 uitgebracht.

Samenvatting Tour de Force 2020

Voor meer informatie over Tour de Force 2020 en de samenvatting van de agenda Fiets 2017 – 2020 raadpleegt u de website: www.tourdeforce2020.nl.

Infographic: investeren in fietsen in de stad

De adviseurs van Decisio hebben bijgedragen aan de agenda, onder meer met deze infographic over de maatschappelijke baten van fietsen:tour de force

Meer informatie?

Voor meer informatie over Tour de Force of wat Decisio voor u kan betekenen op het gebied van onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van fietsen, fietsparkeren en fietsinfrastructuur neemt u contact op met Kees van Ommeren van Decisio (c.vanommeren[at]decisio.nl). Telefonische informatie via 020-6700562.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.