Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Menno de Pater, adviseur

Werk

Sinds 2008 werk ik bij Decisio als economisch adviseur. Als algemeen econoom ben ik het liefst bezig met maatschappelijk relevante vraagstukken: wat betekenen bepaalde ontwikkelingen voor onze maatschappij? Welk beleid past hierbij en op welke wijze zetten we ons belastinggeld zo efficiënt mogelijk in? Hoewel cijfers belangrijk zijn voor een goede onderbouwing van antwoorden op deze vragen en ik graag kwantitatief werk, is het verhaal achter de cijfers meestal nog belangrijker: wat betekenen de cijfers en welke conclusies kun je er wel en niet uit trekken? De uitdaging ligt erin om hier een goed en begrijpelijk verhaal van te maken.

De afgelopen paar jaar heb ik met name projecten op het gebied van mobiliteit&infrastructuur, toerisme en duurzame energie uitgevoerd. De diversiteit aan onderwerpen waar je als econoom mee te maken krijgt, maakt het werk interessant en afwisselend. Behalve met concrete (beleids-)vraagstukken houd ik me ook bezig met de ontwikkeling van methodieken en modellen om deze vraagstukken steeds beter te kunnen beantwoorden.

Stad of plek

Amsterdam is mijn woon- en geboorteplaats. Na wat omzwervingen via Haarlem, Baarn en Tilburg ben ik weer op mijn startpunt aanbeland. Ik woon samen met mijn vriendin Caroline in het levendige Amsterdam-Oost. Het diverse aanbod aan winkeltjes, eethuizen en restaurantjes uit verschillende culturen, bevalt me erg goed.

Vervoermiddel

Binnen Amsterdam is er maar één vervoermiddel: de fiets. Binnen tien minuten ben ik op mijn werk. Buiten Amsterdam ga ik voornamelijk met de trein, want een auto bezitten in Amsterdam is niet ideaal. Daarnaast vind ik de trein waarin ik een krant, boek, of stukken voor mijn werk kan doorlezen meestal ook gewoon een erg prettige manier van reizen.

Leven

Ik hou erg van lekker eten en sta dan ook vaak lang in de keuken of pak een van de vele restaurantjes in mijn buurt. Daarnaast sta ik regelmatig en met veel plezier op de tennisbaan en fitness en hardloop ik daarnaast om de conditie op peil te houden en in de winter fit op de latten te kunnen staan.

Toekomst

Een effectieve en efficiënte overheid is belangrijk voor de toekomst van Nederland. Vraagstukken over de verdeling van taken tussen overheid en markt, het effect van overheidsinvesteringen en het concurrentievermogen van (regio’s binnen) Nederland blijven altijd actueel. Ik hoop vanuit mijn werk bij Decisio een bijdrage te leveren om de juiste richting te kiezen.

Naam: Menno de Pater

Studie: Algemene Economie

Werkgebieden/thema’s: Mobiliteit&infrastructuur, toerisme, (duurzame) energie, MKBA, beleidsevaluaties, monitors en input-outputanalyses

Aansprekende projecten:

  • MKBA Ring Utrecht
  • Economische impact wijziging elektriciteitsprijzen Aruba
  • Onderzoek naar behoefte en economische impact stadsstrand Hoorn
  • MKBA Windenergie op Zee binnen de 12-mijlszone
  • Monitor kustrecreatie Scheveningen

“Amsterdam is mijn woon- en geboorteplaats. Na wat omzwervingen via Haarlem, Baarn en Tilburg ben ik weer op mijn startpunt aanbeland. Het diverse aanbod aan winkeltjes, eethuizen en restaurantjes uit verschillende culturen, bevalt me erg goed”

Menno de Pater, adviseur

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.