Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Missie & Visie

Onderzoeksbureau Decisio: toegevoegde waarde

De missie van economisch onderzoeksbureau Decisio is om toegevoegde waarde te leveren aan onze klanten en zodoende bij te dragen aan een ‘beter Nederland’. Dit doen wij door middel van verantwoord en toepasbaar economisch onderzoek en advies, resultaatgerichte procesbegeleiding en effectieve, externe communicatie.

Onderbouwde, economische argumenten

onderzoeksbureauIn onze visie staat Nederland voor de opgave om de stedelijke omgeving leefbaar, de woon- en werkconcentraties bereikbaar en het landschap mooi en open te houden, dan wel te maken. Ook hebben wij een verantwoordelijkheid naar onze omgeving en naar toekomstige generaties op het gebied van water, energie, uitstoot, mens- en diervriendelijkheid. Tegelijkertijd kan elke (belasting)euro maar een keer worden uitgegeven en is het vaak de vraag of de overheid, de markt of een publiek-private samenwerking bepaalde taken op zich moet nemen.

De maatschappelijke discussie en de besluitvorming over dergelijke vraagstukken zijn gebaat bij onderbouwde, economische argumenten, praktijkgerichte en gedragen beleidsadviezen vanuit een analytische, maar vaak ook onconventionele benadering.

Waarden, mensen en tools

Kernwaarden van onderzoeksbureau Decisio zijn integriteit, professionaliteit, ontwikkeling, klantgerichtheid en collegialiteit.

Economisch onderzoek en advies is ‘mensenwerk’. Onze belangrijkste ‘bedrijfswaarde’ is en blijft ons team van gedreven, enthousiaste en geïnteresseerde adviseurs. De bij Decisio actieve economen, econometristen, geografen, planologen en bestuurskundigen zijn inhoudelijk sterke professionals met plezier in hun werk, een scherp oog voor belangen en bestuurlijke verhoudingen en – niet onbelangrijk – prettig in de omgang.

Verder beschikt economisch onderzoeksbureau Decisio over verschillende zelf ontwikkelde modellen, databases en tools die een stevige basis geven aan onze economische onderzoeken en adviezen. Bijvoorbeeld zoals bij de uitvoering van MKBA’s, economische effectenstudies, beleidsevaluaties of businesscases.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Decisio staat achter de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en brengt deze op verschillende manieren in de praktijk. Wij stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke manieren van vervoer in het woon-werkverkeer en bieden onze mensen de kans zich zowel professioneel als persoonlijk verder te ontplooien.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.